สุขภาพ 

ฉลากโภชนาการข้างผลิตภัณฑ์เชื่อถือได้หรือไม่

Q : ฉลากโภชนาการข้างผลิตภัณฑ์เชื่อถือได้หรือไม่?

A : เชื่อถือได้ประมาณ 80-90% เพราะเคยมีกรณีฉลาดผลิตภัณฑที่เมหือนกันทุกประการของอาหารยี่ห้อเดียวกัน แต่คนละรสชาติ ทั้งๆ ที่มีส่วนประกอบต่างกัน ซึ่งไม่ควรจะเหมือนกันเช่นนี้ อาจเป็นไปได้ว่า ผู้ประกอบการต้องการประหยัดต้นทุน ส่งตรวจเพื่อขออนุญาตแค่ผลิตภัณฑ์เดียว แต่นำข้อมูลมาติดฉลากทุกผลิตภัณฑ์ เพราะฉะนั้น ควรอ่านให้ละเอียดและชัดเจน เพื่อประโยชน์ของตัวเราเอง

คุณสุภิญญา ธีรฐิติธรรม
ผู้จัดการฝ่ายโภชนบำบัด
โรงพยาบาลไทยนครินทร์

Related posts

Leave a Comment

%d bloggers like this: